Toekomst na beëindiging onderneming?

Waar het begon

De verschillende agrarische sectoren liggen om allerlei redenen al jaren lang onder een vergrootglas met verregaande wet- en
regelgeving tot gevolg. Ook is er veel negatieve publiciteit in diverse media. Dit heeft grote impact op de persoonlijke omstandigheden van ondernemers in de agrarische sectoren en leidt tot ingrijpende besluiten.

Ik ben zelf altijd betrokken geweest bij de agrarische sectoren. Eerst door het vollegrond tuinbouwbedrijf van mijn ouders. Later door mijn werkzaamheden bij een accountants- en adviesorganisatie als relatiemanager agrarische bedrijven en als financieel controller en directeur in een nertsenfokkerij.

Wat als het eindigt?

In de nertsenfokkerij hebben we te maken met een verplichte beëindiging van het bedrijf, wat door coronabesmettingen en -maatregelen nog eens in een stroomversnelling is gekomen. Maar ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de varkenshouderij en melkveehouderij, zijn er (vrijwillige) sanerings- en stoppersregelingen aan de orde van de dag.

Een onderneming starten is niet eenvoudig, maar je staat in ieder geval aan het begin van een levensfase waarin je met veel passie en inzet gaat bouwen aan de toekomst van jouw bedrijf. Dit in tegenstelling tot wanneer je stopt met een onderneming. De ondernemer staat voor de nodige vragen en vooral onzekerheden over de toekomst. Vaak ontbreekt op dat moment het toekomstperspectief om wederom met veel passie en inzet aan de slag te gaan. Het “levenswerk” valt weg. En wat dan?

Beëindiging nertsenfokkerij

De beëindiging van de nertsenfokkerij waarin ik nu betrokken ben is inderdaad ook vol met onzekerheden. Het is een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar onderneemt in de nertsenfokkerij, met meerdere familieleden als aandeelhouder werkzaam op de verschillende locaties. Hoe gaat de regelgeving precies uitpakken voor de onderneming? En wat zijn de gevolgen voor de individuele ondernemers en het personeel?

De Wet Verbod Pelsdierhouderij is een naar ons gevoel onrechtvaardige wet. Maar omdat deze inmiddels alweer 8 jaar geleden is
ingegaan zijn we wel een stuk verder in acceptatie en het werken aan een andere toekomst. Zowel voor de jongere generatie ondernemers in de familie als het personeel. Dit is een moeilijk proces en alternatieven op de locaties zijn zeer beperkt of niet aanwezig. Maar ook een onrechtvaardige wet geeft duidelijkheid waar je aan toe bent en daardoor ga je er wel zo concreet mogelijk mee aan de  slag. 

Van de jonge generatie zijn inmiddels drie familieleden afzonderlijk aan de slag gegaan met de start van andere ondernemingen. Zij zijn niet bij de pakken gaan neerzitten en actief aan de slag gegaan met alternatieven.

We ondersteunen het personeel daar waar we kunnen in de voorbereiding op hun toekomst door middel van het aanbieden van opleidingen (SEP Pelsdierhouderij) en een transitievergoeding. Hiervan is ruim de helft inmiddels werkzaam in andere richtingen. Maar vooral voor het personeel van 55 jaar en ouder is het in de huidige economische omstandigheden moeilijk om weer aan de slag te komen. Dit is duidelijk een kwetsbare groep met veel minder perspectief op de arbeidsmarkt. En dat is moeilijk, want zij hebben op basis van hun arbeidsverleden en inzet gedurende heel veel jaren beter verdient.

Wat heeft de toekomst te bieden?

Ondanks de moeilijke periode waar we doorheen gaan is het ook duidelijk geworden dat er na een al dan niet verplichte beëindiging van een bedrijf toekomstperspectief voor de betrokkenen is. Het accepteren van het stoppen met een bedrijf is een moeilijk proces wat aandacht en tijd nodig heeft. Maar als de acceptatie er is, dan gaan mensen weer denken in mogelijkheden en onderzoeken waar de kansen liggen. En die zijn er, want iemand die niet bij de pakken neerzit zoekt en vindt een nieuwe weg voor de toekomst. Een toekomst waarin hij of zij opnieuw met veel passie, motivatie en inzet aan de slag gaat.

Toekomst, volg je passie

Ook voor mij is een andere invulling voor de toekomst een gegeven. Daarom ben ik, naast mijn werkzaamheden in de nertsenfokkerij, gestart als financieel controller met mijn eigen bedrijf “De Controller”. Op deze wijze blijf ik als zelfstandige mijn kennis en ervaring uit het relatiemanagement accountancy en als financieel controller en directiefunctie nertsenfokkerij gebruiken ten dienste van ondernemers. Dat is wat ik graag doe, waarin ik plezier heb en wat me energie geeft. Daar ligt mijn passie.

Het vastleggen van financiële gegevens en het analyseren hiervan, in combinatie met de input van de visie van de ondernemer, is voor mij de basis voor advies en begeleiding van de ondernemer in alle aspecten van de bedrijfsvoering. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *